image-160966-andras-myoktonies.png?1456905682663

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

GENAP PEST CONTROL


Η εταιρεία Genap Pest Control ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Κατερίνη και δραστηριοποιείται στην απεντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία σε όλους τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε βιομηχανίες τροφίμων, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, πολυκατοικίες και εξοχικές κατοικίες.

Στην εταιρεία μας ο σχεδιασμός κάθε προγράμματος εφαρμογής απεντόμωσης-μυοκτονίας είναι ξεχωριστός για κάθε πελάτη και προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας ασχολείται αποκλειστικά με υγειονομικές εφαρμογές, δίνοντας λύσεις στα δυσκολότερα προβλήματα. Επιπλέον, διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, κατάλληλο για όλο το φάσμα των υγειονομικών εφαρμογών και χρησιμοποιούμε σκευάσματα των μεγαλύτερων φαρμακευτικών οίκων, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Η Genap Pest Control είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη εμπειρία και τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των τρωκτικών στις χοιροτροφικές μονάδες στη χώρα μας, διασφαλίζοντας απόλυτη επιτυχία στη δυσκολότερη εφαρμογή μυοκτονίας. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε άμεσα και υπεύθυνα κάθε εφαρμογής απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας, με εγγυημένα αποτελέσματα σε όλη την Κατερίνη.
image-160967-fasa-entoma.jpg?1456906150192


image-160968-hrbg.png?1456906430379
Υπηρεσίες

Απεντόμωση

Η απεντόμωση συμβάλλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση ανεπιθύμητων εντόμων κάθε είδους, που η παρουσία τους ενδεχομένως δημιουργεί εστίες μόλυνσης σε κτίρια και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Ανάλογα με το είδος του εντόμου και τον χώρο όπου πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, επιλέγουμε μια από τις παρακάτω μεθόδους ή τον κατάλληλο συνδυασμό τους:
 • Υγρή εκνέφωση
 • Ψεκασμός
 • Εφαρμογή με GEL (τροφοελκυστικό δόλωμα)
Το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό μας αναγνωρίζει το πρόβλημα και εφαρμόζει ανάλογα την απαραίτητη μέθοδο αντιμετώπισης. Για όλα τα παραπάνω είδη εφαρμογών, τα εντομοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν άμεση δραστικότητα και υπολειμματική δράση ενάντια σε όλα τα έντομα υγειονομικής σημασίας, ενώ είναι μη τοξικά, επιτρέποντας έτσι την άμεση χρήση του χώρου. Πρόκειται για φάρμακα εύχρηστα και άοσμα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας, ειδικά για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Μυοκτονίες

Τα ποντίκια και γενικότερα τα τρωκτικά είναι φορείς παθογόνων μικροβίων και αιτία πολλών μολυσματικών ασθενειών, όπως η λεπτοσπείρωση κ.ά. Αποτελούν επίσης σοβαρή αιτία καταστροφής κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υλικών και εμπορευμάτων. Η εφαρμογή ενός πλήρους και καλά οργανωμένου προγράμματος μυοκτονίας, μπορεί να δώσει τέλος σε οποιοδήποτε υπάρχον πρόβλημα και να δημιουργήσει την υποδομή για να μην ξαναδημιουργηθεί ποτέ.
Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εργασία ιδιαίτερα πολυσύνθετη, η οποία απαιτεί μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα:
 • Λεπτομερής αναγνώριση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων χώρων
 • Εκτίμηση του πληθυσμού και εντοπισμός των σημείων πρόσβασής τους σε τροφή
 • Προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα, τοποθετημένα σε δολωματικούς σταθμούς
 • Τακτικός έλεγχος μετά την εφαρμογή
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων σκευασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς.
Η άριστη γνώση και η καθημερινή εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειών από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία.

Μικροβιοκτονίες δημόσιων & ιδιωτικών χώρων

Με τη μικροβιοκτονία γίνεται καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα κρούσματα λοιμωδών ασθενειών τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε χώρους όπως σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, φυλακές κλπ.
Ιδιαίτερα στα σχολεία, ο αριθμός των κρουσμάτων τέτοιων ασθενειών παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος. Στους χώρους αυτούς, η υγειονομική επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα καθίσταται αναγκαία προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης λοιμωδών νοσημάτων.
Μια κατάλληλα σχεδιασμένη υγειονομική εφαρμογή καταπολεμά ιούς και μικρόβια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης και να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και προφυλάσσει το χώρο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη εφαρμογή.
Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εφαρμογές είναι κυρίως το TIMSEN αλλά και το Lysoformin, το Tev-a-pol και το Tego 51, τα οποία καταπολεμούν αποτελεσματικά τους ιούς της γρίπης και όλων των μορφών της ηπατίτιδας, τα μικρόβια της μηνιγγίτιδας καθώς και πλειάδα άλλων βακτηρίων και μυκήτων.
Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εφαρμογές είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Απολυμάνσεις στη βιομηχανία τροφίμων

Προσβολές οφειλόμενες σε ζωικά παράσιτα σε χώρους τροφίμων έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημιές και δυσάρεστες επιπτώσεις στην εμπορική υπόληψη των επιχειρήσεων. Οι εφαρμογές απεντόμωσης-μυοκτονίας θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. Συνήθως οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.
Από την 01.01.1996 ο κλάδος των τροφίμων κλήθηκε να εναρμονίσει τις συνθήκες υγιεινής με τις διατάξεις της οδηγίας 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις βασικές παραμέτρους της οδηγίας αυτής ορίζει τον καθορισμό των κατάλληλων διαδικασιών, προκειμένου να επιτευχθούν άριστα επίπεδα υγιεινής στο πλαίσιο του Συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Συνεργαζόμενοι με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (κυρίως βιομηχανίες παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων), συμμετέχουμε ενεργά στη σωστή εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος HACCP όσον αφορά το κομμάτι της απεντόμωσης και μυοκτονίας, ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
Ειδικά συνεργεία της εταιρείας μας ελέγχουν το χώρο της επιχείρησης, επισημαίνουν τους κινδύνους, προγραμματίζουν την εκτέλεση των υγειονομικών εφαρμογών και επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο πρόληψης ή καταστολής, σε κάθε περίπτωση.
Με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο του χώρου καταγράφονται οι θέσεις των δολωματικών σταθμών.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

Στο φάκελο συνεργασίας που τηρούμε σε κάθε επιχείρηση για οποιονδήποτε έλεγχο των εργασιών μας, περιλαμβάνονται:
 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας
 2. Εγκεκριμένη άδεια καταπολέμησης από το Υπουργείο Γεωργίας
 3. Κάτοψη του χώρου με τα σημεία τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών
 4. Πιστοποιητικό ελέγχου εφαρμογών απεντόμωσης-μυοκτονίας
 5. Πλάνο ενεργειών για την καταπολέμηση εντόμων-τρωκτικών
 6. Πίνακας κατανάλωσης δολωμάτων στους δολωματικούς σταθμούς
 7. Άδειες του Υπουργείου Γεωργίας για τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα
 8. Πρακτικό εκτέλεσης εργασιών
image-160967-fasa-entoma.jpg?1456906150192


GENAP PEST CONTROL
Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες

Τέρμα Φιλίππου
Τ.Κ. 60100, Κατερίνη


Τηλ./Fax: 23510 75875
Σάββατο: 09:00-14:00

Φόρμα επικοινωνίας

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.